Котешка змия (Telescopusfallax)

Пепелянката (Vipera ammodytes)
Усойницата (Vipera berus)

Полезно

Пловдив