Пепелянката (Vipera ammodytes)

Пепелянката (Vipera ammodytes)
Аспида (Vipera aspis)

Полезно

Пловдив