5 C
Пловдив
четвъртък, 27 януари 2022 г.

Усойницата (Vipera berus)

Пепелянката (Vipera ammodytes)
Вдлъбнаточел смок (Malpolon insignatus)
Котешка змия (Telescopusfallax)

История

Пловдив