Държавен куклен театър Пловдив

Държавен куклен театър Пловдив

История

Пловдив