Нож и шейкър

Михаил Узунов
Михаил Узунов
Петко Шаранков

История

Пловдив