Брадвен нож за пици

Power Bank
Пират отварачка за бутилки
Клавиатураен тостер

История

Пловдив