Национално знаме

София
Български държавни символи
герб

История

Пловдив