Все повече се приближаваме до заветната 2019-та, когато ще поставим лавровия венец на главата си и гордо ще се изправим пред Европа и света като Европейска столица на културата. Наистина огромно признание, носещо огромна отговорност. И докато в Пловдив работим по проекти, някак си забравяме, че няма да сме сами в това признание, защото освен нас столица на културата ще е и град Матера, Италия.

Матера е град в Южна Италия, а градът е административен център на регион Базиликата. Градът е избран за Европейска столица на културата през октомври 2014 година след съревнование с още пет други италиански града — Каляри, Лече, Перуджа, Равена и Сиена.

Той впечатлява с историята и визията си. Издълбан в скалите от първите си жители, този пещерен град спира дъха на всеки посетител и въпреки скалните сгради в него са изградени множество църкви, катедрали и музеи.

Но макар прекрасен град, българите изобщо не са запознати как върви тяхната подготовка за ЕСК, какви събития ще се проведат там, паралелно с Пловдив и кои са общите точки между двата града. От PlovdivTown решихме, че е време да се даде някаква яснота по въпроса, затова се свързах с пресцентъра на Фондация „Матера Базиликата 2019“, от който ни дадоха повече разяснения, свързани с проектите и светлото бъдеще, което очаква местността.

-Как върви подготовката за Матера Европейска столица на културата?

На 19 януари 2018 г. с групата, която нарекохме „Meno Uno“ (остана още една година), започнахме обратно броене до 19 януари 2019 г. – датата на церемонията по откриването на Европейска столица на културата. Всеки месец, та чак до юни, ще отброяваме една стъпка по-близо до тази дата.

На 19 февруари, например, стартирахме кампания за набиране на нови доброволци. На 19 март ще представим онлайн общността, в която гражданите ще могат да се запознаят с платформата с описаните проектите. На 19 април ще бъде представен проектът за общинските градини, наречен „Гардентопия“, а на 19 май ще се проведе събитие за книги и литература. През юни ще представим културната програма за 2019-та в Брюксел, Рим и Матера, а през септември стартираме промоционалната си кампания. Половината от тази програма ще бъде осъществена от местните рекламни посланици, с които извървяхме пътя на съвместното създаване на проектите от миналата година.

Отвореното училище за дизайн официално започна една експериментална лаборатория, която ще разработи и приложи инфраструктурните услуги, необходими за осъществяването на културната програма в Матера и Базиликата през 2019 година. Работният екип се състои от 13 професионалисти, включващи архитекти, дизайнери, инженери, занаятчии, фотографи; плюс трима сътрудници – един комуникационен експерт и два лабораторни мениджъри. 1/3 от тях живеят в Базиликата, 1/3 в останалата част на Италия и 1/3 пристигат от чужбина. Групата работи по два проекта: единият е за инсталациите в общественото пространство, а другият картографира Матера 2019.

През февруари започнахме процес за усъвършенстване на уменията на 40 специалисти (младши и старши ), избрани да станат „производители“ и „линкери“ на Матера 2019, съответно като професионалисти на културното производство и като участници в обществеността.

В края на пътя ще бъде създаден списък с професионалисти, които да предоставят решения не само на Фондация „Матера Базиликата 2019“, но и на изпълнителите от проектите „Матера 2019“. Както направи Пловдив преди два месеца, в края на февруари и ние най-накрая представихме новото си лого – гъвкаво, мултимедийно и отворено, което ще ни придружи по новия път към 2019 година.

Развитие на Матера Европейска столица на културата, паралелно с Пловдив

-С какъв бюджет разполагате и от къде се финансирате – от държавата или от частни бизнеси?

Общият бюджет за Матера Европейска столица на културата е 52 милиона евро. 25 милиона бяха отпуснати от Регионалния орган на Базиликата, 5 милиона от Община Матера, 12 милиона от правителството и 10 милиона от спонсори и различни постъпления.

-Как ще го разпределите?

40% от бюджета е предназначен за художествената част на програмата, а 60% за общото функциониране в период, започнал от 2015-та, който искаме да премине през 2019-та и да достигне поне до 2022-ра година.

-На какви отрасли и браншове смятате да наблегнете през 2019-та?

Финалната кандидатура, с която Матера спечели титлата „Европейска столица на културата“, е обобщена в лозунга „Отворено бъдеще“. Матера 2019 се стреми да създаде отворена култура във всички значения на думата „отворена“. Защото така тя е достъпна за всички. Защото не е затворена за мислите и чувствата ни и защото подлежи на диалог.

От оперативна гледна точка това означава да запознаем културата на останалата част от Италия с Европа, да обменим знания, особено свързани с културните ценности, осигуряване на прозрачност във всичко, направено на публично ниво и възприемане на неочаквани културни инициативи.

Голямото предизвикателство за Матера е да промени мнението на хората за културата. Да открие нови начини на слушане, споделяне и производство, като прегърне идеята за „културен жител“, който активно участва в процесите на съвместно създаване и когенерация. Културата отново трябва да се превърне в ежедневна практика, свързваща линия между хората, творческо изразяване и ново усещане за ролята на всеки отделен гражданин. Методологията на културната програма постановява, че всеки един от проектите трябва да има три измерения на участие и съвместно проектиране: местно измерение с град Матера, Потенца и останалата част от Базиликата. Измерение, което се отваря към цяла Южна Италия и към културния пейзаж на нашия дълбок юг и по-континентално измерение, което има за цел да привлече културни играчи на общоевропейско и транснационално равнище.

-Споделете ни конкретни събития, които вече сте организирали – известни изпълнители, които ще ви гостуват, артисти и лектори.

Годината на Европейската столица на културата ще стартира с грандиозна церемония на 19 януари 2019 г., в която ще вземат участие 131 групи от всички общини на Базиликата, 20 от италианския регион и 27 от цяла Европа. През годината ще се проведат четири големи изложби: „Ars Excavandi“, която представя първото истинско изследване на историята на скалите през вековете; „Повторно четене на Ренесанс“, с която ще пътуваме по следите на Възраждането през територията на Базиликата и Пулия; „Поезия на първите“, за да изследваме централната роля на математиката в работата на художници, започвайки от майстор Питагор и „Антропоценна обсерватория“ – изложба-дебат за предполагаемото начало на нова геологична ера, дефинирана от човешките действия.

За церемонията по закриването на 20 декември, пейзажът на „Gravina“ ще се преобразува в сцена и фон на операта „Longplayer“, композирана от Джем Фийнър, която е създадена да продължи хиляда години. Той, заедно с консерваторията в Матера ще подготви заключващ концерт, който ще продължи цяла седмица.

През годината ще се проведат и 50 оригинални продукции, според петте теми, заложени в плана ни: „Корени и маршрути“, „Продължителност и разрушения“, „Древно бъдеще“, „Утопии и дитопии“, „Отражения и връзки“. Всички те ще ни запознаят с набор от местни творчески индустрии и европейски партньори, с участието на прекрасни международни художници.

-Според вас защо точно Матера е избрана за културна столица? С какво впечатлихте журито при избора?

За журито желанието на Матера да е в челните редици на едно движение, което премахва бариерите пред културата, особено чрез нови технологии и обучение, беше визионерска. Експертите бяха впечатлени от жизнеността и иновациите на творческия подход. Има няколко проекта с потенциал да привлекат по-широка и разнообразна аудитория от Европа, включително изложбата посветена на южния ренесанс. Журито оцени ангажираността на съществуващите традиционни културни институции и организации, особено след като започнаха да променят практиките си. Оцени и силния фокус върху дигиталните технологии, които до 2019-та ще бъдат много по-разпространени и използваеми в културния и социален сектор. Програмата варира от онлайн телевизионен канал, през цифровизация на архивите на културното наследство, до кодиращи клубове за млади хора. Това е насоченият към бъдещето иновативен подход на ЕСК. Политиката ни цели да включи творците, които са били извън културния живот обратно в него, а не само да създаваме паралелни проекти. Експертите проучиха намерението ни да увеличим туристическия поток от 200 000 на 600 000 души годишно и как присъствието им ще се отрази върху крехката екосистема на региона. В крайна сметка проучванията показаха, че това е едно умерено и реално число и няма да превиши лимита на възможностите ни.

Отделно се впечатлиха от това как първоначалната инициатива на местните власти се превърна в официален централен елемент на градско и регионално планиране. 70-те процента от финансирането са ясен показател, че независимо от резултата от конкурса, главната роля на ЕСК е развитието на града и областта.

-Взаимодействате ли си с Пловдив относно как се развиват двата града в пътя си към 2019-та година?

Провеждаме редовни срещи с Пловдив още от 2015-та година. Има много допирни точки между двете програми: тематиката на архивите, традицията на хляба и печатите, градските игри, полезни за опознаване на пространствата в града, общностни проекти, математика и наука.

-В Пловдив, кметът на града е председател на Управителният съвет, който движи фондацията, отговаряща за Европейска столица на културата. Как е структуриран Управителният съвет при вас?

Съставен е от петчленен екип: президент е ректорът на Университета на Базиликата Аурелия Соле. Заместник-председател е Анджело Торторели, който е председател на Търговската, индустриалната, занаятчийската и селскостопанската камара на Матера. И трима съветници: Марчело Питтела – председател на регионалния орган на Базиликата. Франческо Де Джакомо – президент на провинция Матера и съветник Рафаельо Де Руджари – кмет на град Матера.

Фондацията се ръководи от Генералния мениджър, подпомогнат от Мениджър „връзки с обществеността“, Културен мениджър, Административен и финансов ръководител.

-До колко политиката трябва да се меси в културата?

Във фазата на кандидатстване хармонията между всички местни институции беше много важна. Тази хармония, например, ни позволи да представим в окончателното си досие не само устава на управителния орган и Фондацията, но и вече наличен финансов бюджет от 30 милиона евро. Благодарение на институционалния ни унисон успяхме да заявим на европейската комисия, че дори ако Матера не е избрана, ще продължи да се развива в културно отношение.

-Какви резултати очаквате да отчетете в икономическо отношение след края на 2019-та?

Проучванията показват, че за всяко инвестирано евро, ще се връщат шест обратно в града. Резултатите вече са видими. Откакто Матера спечели титлата, туризмът се разраства с всяка година, отварят се нови търговски и рецептивни дейности. Много млади емигрирали хора се завръщат в града, за да участват в процеса. Ние се стремим да стабилизираме този икономически растеж, за да го запазим и след 2019 година. Това до голяма степен зависи и от способността на хората да осъществяват солидни проекти. Фондацията се ангажира да повиши тези им умения, особено в културния сектор.

-А какъв прираст на туристи отчетохте за изминалата година, в сравнение с предишни?

Данните за туристическите потоци са първият видим ефект, откакто спечелихме титлата. От 2014-та до 2016-та новопристигналите туристи в града са нараснали от 150 000 на 253 000, което е 63% повишаване. А присъствието им се е променило от 244 000 на 409 000, което е 67% прираст. Един на всеки четири посетители на Матера е чужденец, което е с 16 000 повече от 2014-та година. Бизнесът също отговори на очакванията – броят на центровете за настаняване (хотели, хостели, къщи за гости и т.н.) е нараснал от 184 на 482, а леглата от 2 908 до 4,527.

-С какво се привличат най-много туристи? С археология, история, природа, културни мероприятия или с кулинарен туризъм?

Матера е един от най-старите градове в света. Базиликата е един от регионите с по-ниска гъстота на населението в Италия. Има страни, заобиколени от зеленина и изключителни пейзажи. В Базиликата има пет защитени парка и много оригинални типични ястия, приготвени по дългогодишна традиционна рецепта. Всичко това беше малко известно преди няколко години. Но сега, благодарение на Матера 2019, можем да променим фактите. Така че, туристи се печелят с всичко изброено.

Харесва ли Ви статията?

Кликнете върху звезда, за да я оцените!

Среден рейтинг 0 / 5. Брой гласове: 0

Засега няма гласове! Бъдете първият, който оцени тази публикация.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.