За седма поредна година в Пловдив се състои Психодрама фестивал

Фестивалът цели към толерантност между различията на хората и ще се проведе между 8-ми и 11-ти февруари

0
438

 

През месец февруари за седма година се провежда Психодрама Фестивал – уникално събитие за България. Уникално, защото е отворено за широката публика, и всеки участник има възможност да избере за себе си подходящи уъркшопи и събития, в които да преживее нещо от личната си история, да се погледне от друга гледна точка, да се развълнува, да се посмее.

В програмата на Фестивала са включени и много безплатни събития,  културни форуми, театри, дискусии. Тази година има специализирана програма и за най-малките и техните родители.

Психодрамата е форма на работа с хора, универсален език, в който през ролите и преживяванията могат да се изследват житейски ситуации, теми и въпроси. Могат да се свържат хора от различни социални и етнически групи, от различни възрасти, в различни състояния – стига да имат интерес да участват, дори и като публика.

Това качество на психодрамата – да бъде свързващ език, отваря пред нея простор за работа на терен, в различни пространства и условия. През нея често се работи в училища, в социални институции, в бизнеса и управлението на хора, с деца и тийнейджъри, групи в риск, маргинализирани групи, дори на улицата. Психодрамата подкрепя човека да се свърже със себе си, да се „види“ отвътре, да се разбере и да прояви толерантност – към себе си и света.

В Психодрама Фестивал – Пловдив се преплитат и споделят различни практики и опитности на професионалисти, включително и работещи през други форми, но имащи допирателни с психодрамата: арт и музикотерапия, танц-терапия, драма и roleplay-терапия, плейбек театър, форми на групова и индивидуална терапия, социална и образователна работа, бизнес и мениджмънт, и други.

В седмото издание на Фестивала се предлагат общо 56 отделни събития – 21 от тях са безплатни,  35 са с предварително заплащанe.

ПРОГРАМА:

ПСИХОДРАМАТИЧНА ПРОГРАМА

1.

ВОДЕЩИ: Адряна Чукалова и Николай Златев

„В преСледване на целта“

Това няма да е уъркшоп за победите и загубите, а за начина по който се отнасяме към целите си. Как мислим за тях, как ги чувстваме, напрягат ли ни, вдъхновяват ли ни или ни карат да изпитваме нещо друго? Колко знаем за тях? Фокусирани ли сме, чувстваме ли, че имаме енергия, за да ги преследваме или тя трябва да дойде от вън? Има ли нещо, което ни блокира? Коя е най-важната ни цел? Как се справяме с нейната значимост?

Няма да бъде уъркшоп, на който ще се предлагат стратегии, групата ще изследва своята истина.

„Ако затвориш вратата на всички грешки, истината също ще остане отвън“ – Рабиндратнат Тагор

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ: Няма

Николай Златев и Адрияна Чукалова са завършили обучението в ИПИГП „Бернхард Ахтерберг“. От 2008 г. водят като екип психодраматични групи, в които част от участниците се обучават за използване на психодрамата в професионалната си работа, а друга за да развият личностния си потенциал, да придобият нови знания и умения за справяне с житейски ситуации, за разрешаване на лични и междуличностни конфликти и други.

2.

ВОДЕЩИ: Албена Варсано и Aна Тодорова

„Двама заедно – знаци по пътя“

Целта на този уъркшоп е да даде поле за изследване на срещата ни с Другия – партньора, приателя, родителя, детето, колегата, непознатия. Срещата като взаимодействие, предизвикващо очакванията, емоциите, границите и начините ни за създаване и запазване на отношения. Срещата като точка, в която ще поставим въпроси за това каква представа имаме за себе си във връзката с другия, как се оценяваме в нея и какви са границите, които поставяме.

Всеки участник ще има възможност психодраматично с помощта на групата да разбере повече за тези аспекти от междуличностните отношения, и с помощта на колодата Tan Doo от серията на „ОХ“ картите.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ: Няма

Албена Варсано: Психодрама-асистент и взети часове за психодрама-директор към ИПП Хирон; Докторант на СУ «Св. Климент Охридски» с тема върху детската литература (от март 2017 г.); Фасилитатор на уъркшопи и обучения по международни проекти в България, Франция, Африка и др. (от 2005 г. насам); Член на CooPLA-NET, международна група от експерти, развиващи интерактивни методи и ролеви игри за работа със заинтересовани страни на различни нива – местни общности, държавна администрация, НПО, частен сектор и учени – в сферата на околната среда, управлението на ресурси и други.

Ана Тодорова: Бакалавър „Психология“, НБУ. Магистър „Артистични Психо-Социални Практики и Психодрама“, НБУ и Червената къща. Психодрама терапевт под супервизия, ИПП „Хирон“.

3.

ВОДЕЩИ: Белла Динкова и Мариета Петрова

„Социални измерения на употребата на алкохола в нашата реалност – защитен механизъм, стратегия за справяне или удоволствие?“

Алкохолът – едно от най-разпространените легални психо – активни вещество и най-социолно приетото такова. Какви са социалните измерения, в които той присъства, по какъв начин хората го възприемат в живота си. Дали алкохолът е начин за забавление и източник за удоволствие – нещо вкоренено в нашите традиции, или пък ни помага да преодолеем социалните бариери. Пие ли човек, за да се скрие или когато е наранен и страда. Защитен механизъм ли е това и ако да, от какво ни защитава. Губи ли се човек в алкохола или той е средство за преминаване през кризисни ситуации. Къде е нормата и как се запазва балансът?

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ: Няма

Белла Динкова – Клиничен психолог, завършена магистратура по «Клинична и консултативна психология» в Софийски Университет «Св. Климент Охридски». Писходрама терапевт, завършено обучението към ИПИГП „Бернхард Ахтерберг“. Обучава се в Когнитивно-поведенческата психотерапия. Две години директна терапевтична работа с деца и юноши към «Фондация Асоциация Анимус». Към настоящия момент – психолог и социален работник към Фондация «Конкордия България» – директна терапевтична и социална работа с деца и юноши. Частна практика като психотерапевт.

4.

ВОДЕЩИ: Белла Динкова и Мариета Петрова

„Няма време“

Няма време… За какво няма време, за къде закъсняваме, кои са най-големите ни страхове…? Ще закъснеем ли фатално за нещо в живота ни? За всеки влак ли има пътници? Имаме ли план или се пускаме по течението…

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ: Няма

5.

ВОДЕЩИ: Галина Дичева и Боряна Милчева

„Красавицата и звярът – сблъсък и сливане по пътя към идивидуализация“

Тема: Психодраматичен поглед върху антиподите в нас. “Красавицата и звярът” е приказка, позната на малки и големи по цял свят, след като става широко известна с една съкратена версия, преразказана от Жан-Мари Льопринс дьо Бомон през 1757 г. Архетипните образи и безброй значими символи я превръщат в класика през вековете и не случайно приказката бива отново и отново прочитана, разказвана и екранизирана през поколенията. Предлагаме ви този път да се потопим в приказния свят на омагьосания замък на психодраматичната сцена, където ще имате възможност да се срещнете със своята „хубава” и „чудовищна” същност и сами да създадете своя приказен край.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ: до 20 участника

Галина Дичева е психолог и психодрама-асистент, обучава се за психодрама-терапевт и е завършила обучителната програма „Психодрама и бизнес” в ИПП „Хирон”. Семестриално е завършила програмата „Клинична психология – психоаналитична перспектива” в Нов Български Университет” . Работи като психолог в социалната дейност с деца и тийнейджъри, и с техните родители, води обучения за кандидат-осиновители и провежда психосоциална дейност в подкрепа на осиновители, приемни семейства и осиновени деца. В работата си използва психодрма и коучинг техники.

Боряна Милчева е психолог и се обучава за психодрама – асистент в ИПП „Хирон“. Придобила е степен магистър по „Работна и организационна психология“ в Маастрихтски Университет и в момента се обучава в магистърска програма „Образователни науки“ в Свободен Брюкслелски Университет. Професионалните й интереси са свързани с терапевтиране чрез метода на психодрамата, развитие на човешките ресурси, образование за възрастни и учене през целия живот.

6.

ВОДЕЩ: Д-р Давид Иерохам

„Сцената в психодрамата и surplus reality“

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ: до 35 участника

Д-р Давид Иерохам е психодрама-терапевт и психиатър. Основател и Президент на Фондация „Психотерапия 2000“ – член на Федерацията на европейските психодрама тренинг организации (ФЕПТО). Преподавател в Магистърска програма „Артистични психо-социални практики и психодрама“ на НБУ. Съ-учредител и член на УС на Българското общество по групова анализа и групови процеси (www.groupanalysis-bg.org). Публикации в областта на психотерапията и културата.

7.

ВОДЕЩ: Десислава Божкова

„Осиновяването IV – „Детето е баща на човека”“

Уъркшопът по традиция разглежда обектните отношения в контекста на осиновяването. Фокус на изследването този път ще бъде ролята на бащата. Склонността да поставяме акцент на неизвестността на майката като по-малко неизвестна от бащата естествено стеснява пространството, в което мислим осиновения. Попадайки в капана на конкретното или пък на липсата на реална информация разпитваме, задаваме въпроси и блокираме подобно на осиновените деца, при които често срещана особеност е затруднена способност за учене. Изследването на темата, зададено в „контекста на осиновяването” по подобен начин ни ограничава. Уъркшопът ще опита чрез средствата на психодрама, социомертия и групова терапия да раздвижи установените вярвания и представи. Участниците ще имат възможността да повдигнат завесата и да изследват илюзиите, представите, картините на ума, когато мислим къде/ кога/ кой/ …. е бащата? ; да опитат да работят със символичното и въображаемото, когато липсва реална информация и да опитат да изминат пътя от блокиране през спонтанност до творчество. Уъркшопът е подходящ за психолози, социални работници, педагози и за всеки, който чува темата в по-общ смисъл.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ: Няма

Десислава Божкова е психолог, психодрама-асистент, психодрама-терапевт в процес на формиране в тренингова програма към Фондация „Психотерапия 2000” и Център за култура и дебат „Червената къща“, член на Българско дружество по психодрама и групова терапия, на Българска асоциация по психотерапия и на Дружество на психолозите в България с рег.№ 1252. Практикува индивидуална и групова терапия. Работи с деца и възрастни. В работата си използва Психодрама, социометрия и групова терапия в съчетание с Теория на обектните отношения. Има специализация по консултативна психология на тема осиновяването и дългогодишен опит в областта. Води обучения на кандидат-осиновители, следосиновителни групи за подкрепа, обучава обучители на кандидат-осиновители. Автор е на книгите ОсиновяРването – книга за възрастни и ОсиновяРването или как осиновиха точно мен – книга за деца.

8.

ВОДЕЩИ: Десислава Кайтазова и Светлина Колева

„Публиката“

Какво те води насам, сред множеството? Къде си се скитал сам? Покана за изследване на ролята на публиката в психодрама.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ: Няма

Десислава Кайтазова е психолог с магистратура „Детска и юношеска психология“ от СУ „Св. Климент Охридски“ и дипломиран психодрама-терапевт към Фондация „Психотерапия 2000“. Има опит с водене на психодрама групи в мулти-културална среда, както и на групи в организационен контекст.

Светлина Колева – психолог и дипломиран психодрама-терапевт към Фондация „Психотерапия 2000“. Терапевт с индивидуална практика и водещ на група за личен опит. Асистент по психология на развитието в СУ „Св. Климент Охридски“, преподавател в магистърска програма „Детска и юношеска психология” на курс „Работа с групи“.

9.

ВОДЕЩ: Димитър Ганчев

„Имената – запаметената ни среща с другите“

„Бащата заповядал да обърнат портрета на сина му с лицето към стената и забранил да произнасят името му.“ (Жан Пол Сартр, „Думите“) ИМЕто… в тази озвучена прегнантност ни се обещава назоваващото присъствие на другия в пространствено времевия континуум – арена на запаметената в езика среща с другия. Онзи „първи и последен звук“, който като граматически императив в езика организира живота ни от раждането до смъртта, означаващ срещата ни с другия в несъзнавания образ на собственото ни тяло, като място на зараждане и предаване на междуличностни „езикови вълнения“. Първият контакт с другия се случва в погледа и езика… В тях преживяваме тържеството да видим и ужаса да бъдем видяни, от които се ражда свободата на собствената ни другост, изплъзнала се от всички погледи, „защото вече е само поглед“. Какво е онова неочаквано, което кодират в имената ни? Какво се крие от „двете страни“ на името? За разликата между имената и прякорите. Работа с имената.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ: Няма

Димитър Ганчев – сертифициран психодрама асистент, към момента се обучава в ниво за психодрама водещ, ИПИГП„Бернхард Ахтерберг“

10.

ВОДЕЩИ: Елена Евстатиева и Светозар Димитров

„Сцена между стени и решетки. Възможности на психодрамата за работа с хора в затворени институции. „

Уоркшопът предприема изследване на мястото на психодрамата и адаптираните приложения на метода – сценични винетки, монодраматично ателие в авторитарни институции – затвори, психиатрични отделения, интернати за деца и юноши, социални домове и др.. Фокус на изследването ще бъде усилието на терапевта в изграждането и поддържането на мястото за психодраматична изява и от друга страна възможностите и трудностите на емоционалната работа за конкретния човек и групата. Намерението на водещите е да подкрепи желанието за психодраматична практика в трудните институционални условия и да връща куража на психодраматистите в срещата с психичното страдание.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ: Базисно ниво психодрама; интерес към психологическа/психодраматична работа с хора в затворени институции

Елена Евстатиева: Психодрама-терапевт, преминал своето обучение в ИПИГП „Бернхард Ахтерберг”. От 2009 г. е пълноправен член на „Българското Дружество по психодрама и групова терапия” (БДПГТ). Специален фокус и професионални интереси в сферата на Възстановителното правосъдие и организационното развитие и консултиране. С 15 години практика, насочена към изграждането на Възстановителни общности в затворите София и Враца – адаптацията на методологията APAC. В периода 2009-2013 е член на Консултативната работна група, подпомагаща укрепването и развитие на организациите членки на PFI за Източна Европа и Средна Азия. През 2012 – 2014 г., е част от екип създал модел за Европейски възстановителни общности (ECOR). Автор на „ECOR – Ръководство за прилагане и добри практики“. Своята работа с метода е представяла в: Уъркшоп „Измерения на времето за интрапсихичната промяна в психодрамата и другите терапевтични и обучителни методи за групова работа” с водещи Людмила Маринова и Елена Евстатиева (Йончева), (Втора национална конференция „Психодрамата среща психодрамата”, Ноември 2009, гр. София) и Уъркшоп „Психодрамата и институциите: групов процес и мета-процес”, с водещ Eлена Евстатиева (Йончева), (Юбилейна конференция „Покана за среща… 10 години по-късно“ на ИПИГП „Бернхард Ахтерберг, март 2014) http://moreno-bg.com/ Председател на УС на Българското дружество по психодрама и групова терапия и член на УС на PF Bulgaria.

Светозар Димитров: Дипломиран клиничен психолог – СУ «Св. Климент Охридски», понастоящем академичен преподавател по психология към университет «Проф. д-р Асен Златаров» – Бургас; Преминал през цялостен курс на обучение по групова терапия, социометрия и психодрама към институт «Психотерапия 2000», дипломиран психодрама – директор и обучител в метода психодрама към Институт «ДЕА» за Бургас, ининциатор на проект за развитие на психодрама в Бургас, ко-водещ, от 2007год, самостоятелен водещ на група за обучение и развитие в психодрама. Сфери на практическа работа с психодрама: Водещ на група за срещи и подкрепа в общността с шизофренно болни с използване на психодрама като кратки сцени, плейбек-театър и индивидуални протагонистки сцени, водещ на психодраматично ателие и коопериране с визуално и драматично ателие по програма «Изкуство за социална промяна», развитие на ателиета за личностна промяна за юноши в различни училища и институция за младежи, лишени от родителски грижи; водене на процес в терапевтична група, фокусирана върху хора с травматизъм второ поколение , жертви на политически репресии и изтезания. В последните години особен интерес към социодраматична работа в средни и големи групи, работа с психодрама в обучение на студенти и квалификация на педагози. Психотерапевт с индивидуална и групова практика. Клиницист в програма за метадоново лечение на нарко-зависими, психотерапевт в институция за жени с психични заболявания.

11.

ВОДЕЩ: Инна Бранева

„Да паднеш в Дупката на Белия Заек“

Има моменти, в които всеки от нас се губи. В пространството, във времето. В себе си, в мислите, в чувствата, в хората около себе си. Да загубиш смисъла, целта, посоката, нишката, следата, историята, ориентира… Възможно ли е да се намериш, ако никога не си се губил. Може ли да се пристрастиш към загубването.

Загубването дава ли ти екстра-сили, или ги загубваш съвсем. Какво правиш, когато се загубиш. Този уъркшоп изследва преживяването на загубване и обърканост, които преживяваме понякога. И процеса на търсене на себе си – новият; или себе си – предишният; или просто – Аз. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ: Няма И

Инна Бранева: Психодрама-терапевт – Фондация „Психотерапия 2000“ /2008 г./. Психолог, терапевт релационна психомоторика. Психодрама-обучител и супервизор към Фондация „Психодрама Институт ДЕА “. Водещ обучителна психодрама-група – гр. Пловдив. Странстващ психотерапевт. Индивидуални консултации и психотерапия с деца /0-12 год./, тийнейджъри, възрастни, семейства; тренинги за личностно развитие. Монодрама; работа с приказки и рисунки; работа с представители. От 2003 г. – обучител и супервизор в социални и образователни институции: КСУДС, ОДЗ, ДЦДМУИ, ДОВДЛРГ, Ресурсен Център, НПО, МОН, други; в гр. София, Пловдив, Смолян, Велинград, Гоце Делчев, и др.; обучения към обучителни центрове, по проекти и програми. Основни теми на обучения: „Арт-терапевтични подходи в социалната работа“; «Приказкотерапия», „Работа в екип, работа по случай“; „Релационна психомоторика“; „Работа с родители“; „Работа с деца със затруднения в развитието“; «Подкрепа развитието на деца в риск»; др. Съавтор на Методика за превенция на насилието в училищата чрез психодраматичния подход и ролеви игри. Автор на Методика за подкрепа личностното развитие на деца в риск в детските градини /от 3 до 7 годишна възраст/. Сценарист – съавтор в два пълнометражни филма. Изкушена от преливането на психодрамата с изкуството, танца, социалната работа, личното изследване и индивидуалното развитие; екзистенциални търсения. Вдъхновена от срещите на индивиди и култури. Докосването до баланса между вътрешна и външна реалност чрез автентичност и толерантност към себе си.

12.

ВОДЕЩИ: Калина Тошева и Анжела Христофорова

„Игра и/или реалност? Психодрамата с деца като реалност, която развива емоционалната и социална компетентност.“

В групата по психодрама децата се обучават на нови умения, имат възможност да изпробват различни стилове на поведение в среда на равнопоставени партньори. С помощта и участието на водещите в групата децата се

научават да се отнасят по нов начин към себе си и другите. Освен възможността да изиграят своите проблемни области на сцената децата получават възможност да се срещнат със своите силни страни, идентичност и различие. В предложения уъркшоп водещите ще споделят своя терапевтичен опит с групи деца с различни типове затруднения – емоционални, поведенчески и свързани с невъзможността за вграждане в различни социални групи от връстници или значими възрастни/авторитети. Ще представят различни психодраматични техники, които способстват за това децата да усвоят нови социални и емоционални компетентности и стилове на поведение. Участниците в уъркшопа ще имат възможността да се докоснат до този метод на работа с деца, като самите те станат участници в психодраматичната сцена. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ: Няма ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВОДЕЩИТЕ: Калина Тошева – клиничен психолог, психодрама-асистент към Институт за Психодраматични Практики „Хирон”. Осъществява диагностична, консултативна психологическа работа с деца и родители. С дългогодишен практически опит с деца с различни когнитивни, емоционални и поведенчески проблеми. Водещ на групи за деца с психодрама.

Анжела Христофорова – психолог, психодрама-терапевт, психодрама обучител към Институт за Психодраматични Практики”Хирон”, психотерапевт с юнгианска ориентация. Осъществява психотерапия на деца и възрастни с методите на психодрамата, аналитичната психология с юнгианска ориентация. С дългогодишен опит при работа с деца и възрастни, с различна проблематика. Водещ на групи за деца с психодрама.

13.

ВОДЕЩИ: Кристина Ненова и Мариета Бързакова

„Аз и другият – как посрещаме различието“

Срещата с другия често поражда въпроси за различието. Понякога различието ни обединява, а друг път – води до конфликти в нас или с хората около нас.

Кой е другият в тази среща – партньор, приятел, родител, непознат, колектив, общество, морални норми? Как реагираме в ситуация на сблъсък на интереси, вярвания, гледни точки?

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ: Няма

Кристина Ненова е психолог и психодрама-терапевт. Работи във Фондация ”Асоциация Анимус” и използва метода при работа с деца и тийнейджъри по теми, свързани с училищния тормоз и други форми на насилие. Работи активно по темите промоция на психично здраве и детско участие – овластяване на младежи да бъдат активни по въпросите, които ги касаят. Интересува се от това как методът може да бъде полезен при превенция на езика на омразата, а също така и от това как травми, които се предават през поколенията и са резултат от различни тоталитарни режими, влияят на обществото днес.

Мариета Бързакова е психолог и психодрама-терапевт. Завършва психология в Нов Български Университет и обучение по психодрама – към ИПП “Хирон”. Работи с деца и възрастни, посредством индивидуална и групова терапия. Провежда групи с различна насоченост – терапевтични, за личностово развитие, за подобряване на бизнес умения, справяне с конфликти и т.н.

14.

ВОДЕЩИ: Кристина Симеонова и Радина Иванова

„Парашут от глухарчета“

„В средата на трудността лежи възможността.“ -Алберт Айнщайн.

Какво можем и какво не можем е въпрос на възприятие. Кои са нашите силни и слаби страни, също е субективен въпрос. В такъв случай, какво определя кой е най-добрият начин да се справим с дадена трудност, изпречила се на пътя ни?

Нека за момент забравим това, което знаем за собствените си възможности и познатото приложение на инструментите от нашия арсенал, за да изследваме как да ги използваме по творчески начин.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ: до 20 участника

Кристина Симеонова: Психодрама-асистент и взети часове за психодрама-директор към Институт по психодраматични практики „Хирон“ с водещи: Калина Бояджиева и Георги Дамянов. Предстоящо дипломиране по Психология в Нов български университет. Опит в работа със зависими в Терапевтична общност „Октава“ и психосоциална работа в Звено „Майка и бебе“ към Фондация „Асоциация Анимус“. Известен опит във водене на свободна практика.

Радина Иванова: Психодрама-асистент към Институт по психодраматични практики „Хирон“ с водещи: Калина Бояджиева и Георги Дамянов. Бакалавър по психология, модул – Клинична психология в Нов български университет. Опит в разработване и провеждане на обучения и инструктажи; разработване на учебни планове за професионално обучение и програми за повишаване квалификацията на педагогически специалисти към „Институт за човешки ресурси“.

15.

ВОДЕЩ: Мирослава Христова

„Подарък за мен“

Подарък е нещо, което даряваме безвъзмездно, предмет-символ, знак на нашето отношение към човека, на когото подаряваме. По време на уъркшопа всеки участник ще има възможността, “тук и сега”, да разгледа подарък, приготвен специално за него самия. Какъв ли би бил? От кого? Какъв смисъл открива в него? Какви чувства събужда? Това са част от въпросите, които ще изследваме заедно.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ: Няма

Мирослава Христова е психодрама-асистент, в обучително ниво за психодрама-водещ към обучителен институт Пространство за психодраматични практики „Нещо мое”, опит с деца и възрастни като психомоторен водещ.

16.

ВОДЕЩ: Светлина Колева

„Завесата“

Завесата пада. Завесата се вдига. Какво остава? Надничам ли или се крия?

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ: Няма

Светлина Колева – психолог и дипломиран психодрама-терапевт към Фондация „Психотерапия 2000“. Терапевт с индивидуална практика и водещ на група за личен опит. Асистент по психология на развитието в СУ „Св.Климент Охридски“, преподавател в магистърска програма „Детска и юношеска психология” на курс „Работа с групи“.

17.

ВОДЕЩ: София Симеониду (Гърция)

„Човешки права и социодрама“

Картографиране на човешките права на сцената. Социодрама. “Направете крачка напред” – споделяне на опита от проекта “Обучение по въпросите на правата на човека за младите хора” от “Компас” – Наръчник от Съвета на Европа за обучение по правата на човека. Участниците могат да споделят своя опит от работата си в същата област, или своя собствен житейски опит. През социодрама ще развием темата за Човешките права, и ще се фокусираме по-дълбоко върху основния въпрос за правата на човека като ежедневна практика. Методологията ще бъде Социометрия и Социодрама. Не се изисква предишен опит.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ: Няма

София Симеониду живее в Гърция. Тя има диплома по социални и поведенчески науки с магистърска степен по психология и е дипломиран психодрама терапевт от 2002 г. София Симеониду е основен обучител и директор на Център за изследване и приложение на психодрама в Солун – член на FEPTO. От 1997 г. София работи в областта на правата на човека в сътрудничество с гръцката неправителствена организация ARSIS – Социална организация за подкрепа на младите хора, по-специално в областта на обучението по правата на човека при младите хора, младите престъпници, младежите, изложени на опасност от социално изключване. Тя осигурява супервизия на изследователите на ARSIS, Medicines du Monde /Лекари на света/ и други организации. София Симеониду има голям опит в организирането и мониторинга на нови методологии за подпомагане в областта на социалните работа с младежи.

18.

ВОДЕЩ: Цветелина Йосифова „Психодрамата и Нещото на сцената“

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ: Няма:

Цветелина Йосифова е психодрама-терапевт и групов аналитик с индивидуална и групова практика. Основател и Председател на УС на Центъра за култура и дебат „Червената къща“ – член на Федерацията на европейските тренинг организации по психодрама (FEPTO). Преподавател в Магистърска програма „Артистични психо-социални практики и психодрама“ на НБУ. Съ-учредител и Председател на УС на Българското общество по групова анализа и групови процеси (www.groupanalysis-bg.org). Публикации в областта напсихотерапията, изкуствата и културата.

19.

ВОДЕЩ: Яна Монева „Храмът на Аполон в психичната реалност“

Един уъркшоп, в който ще се потопим в мита и природата на Аполон. В класическия период Аполон се приема преди всичко като бог на изкуствата и художественото вдъхновение. А Храмове на Аполон с оракули имало на много места във Византийската империя, но главния култов център бил Делфийския храм. В този преживелищен уъркшоп по един творчески начин ще се опитаме през колективното да докоснем личните търсения и въпроси на всеки, който избере да дойде.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ: Няма

Яна Монева е дипломиран юнгиански психотерапевт към БОАП „К.Г.Юнг“ и психодрама асистент към “Психотерапия 2000”, завършила е магистратура по клинична, социална и детска психология в СУ „Климент Охридски“.

Останалата част от програмата може да видите на facebook страницата на фестивала: https://www.facebook.com/events/1483471768408995/

Харесва ли Ви статията?

Кликнете върху звезда, за да я оцените!

Среден рейтинг 0 / 5. Брой гласове: 0

Засега няма гласове! Бъдете първият, който оцени тази публикация.

ОСТАВЕТЕ КОМЕНТАР

Моля, въведете своя коментар!
Моля, въведете вашето име тук

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.