Въздухът в Пловдив е най-мръсният в цялата страна. Това показват екологичните проучвания от няколко години на сам. Редица неправителствени и природозащитни организации се обединяват против Програмата за подобряване качеството на въздуха в град Пловдив.

Неправителствената организация „За Земята- достъп до правосъдие“ също е една от организациите, борещи се за правото на пловдивчани на чист въздух. Днес, 24-ти октомври, организацията обжалва решението на Административния съд в Пловдив, че мерките за намаляване на замърсяването на атмосферата са работа само на общинската администрация, следователно жители на града и неправителствени организации нямат право да ги обжалват. Това се случва, след като Екологично сдружение „За Земята — достъп до правосъдие“ обжалва програмата за качеството на въздуха в община Пловдив, приета в началото на август.

Според сдружението документът, който е със срок на действие до 2023, не отговаря на условието превишенията на нормите да се преустановят възможно най-бързо — както изисква правото на Европейския съюз. Друг негов недостатък е липсата на конкретни срокове с индикатори за подобрение на въздуха както в „Програма за подобряване на качеството на атмосферния въздух на територията на Община Пловдив“, така и в „План за действие към същата за периода 2018 до 2023 г.“

„Пловдивчани незнайно докога ще продължат да дишат въздух, изпълнен с  фини прахови частици и азотен диоксид  — замърсителите, превишаващи най-често допустимите норми.”- споделят от „За Земята- достъп до правосъдие”

Въпреки тази мрачна прогноза и общоизвестните здравни негативи за пловдивчани, съдът в Пловдив реши, че нито жителите на града, нито неправителствени организации  могат да обжалват „Програмата за подобряване качеството на въздуха”. Според съда програмите са вътрешноведомствен акт, който създава права и задължения само за администрацията и не накърнява интересите на жителите на Пловдив.

„Българският съд прилага критерии за наличие на правен интерес, който е изключително рестриктивен и не взема предвид спецификите на екологичните права.“- коментира Регина Стоилова, адвокат на „За Земята“.

Общоизвестна е вредата, която мръсният въздух има върху здравето на гражданите. Съдът обаче отказва да поеме отговорност и да потвърди очевидното.

След обжалването, на определението на съда в Пловдив, пред Върховния административен съд, при съмнение относно тълкуването на европейското законодателство „За Земята- достъп до правосъдие“ ще поиска да се отправи и преюдициално запитване до Съда на Европейския съюз.

„Заключението на българския съд е в противоречие с константната практика на Съда на Европейския съюз и Орхуската конвенция, които се прилагат с приоритет пред националното законодателство. Причините могат да са две: бягство от отговорност или липса на компетентност. И в двата случая, това са лоши новини за възможностите за упражняване на гражданските права в България.”- допълват от „За Земята”

„Постановяването на съдебна практика, която противоречи на правото на ЕС, е само по себе си нарушение, за което страната ни може да бъде отговорна пред европейските институции.“- напомня адвокат Регина Стоилова.

ХАРЕСА ЛИ ВИ СТАТИЯТА?

НПО обжалва решението на Административния съд за чистотата на пловдивския въздух
Оценете статията
Вашето мнение е важно за нас!